Република Српска

Влада открила ко ће моћи добити помоћ за гријање

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима у Републици Српској за трошкове гријања. Укупна планирана средства за ову намјену за БиХ износе 50 милиона евра, од чега је 33% за Републику Српску.

Овом Одлуком се прописује начин реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима кроз додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања из инструмента претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину.

„Циљ расподјеле ове финансијске помоћи јесте ублажавање негативних социо-економских утицаја енергетске
Hemofarm
Paket energetske podrške
Pomoć ugroženim domaćinstvima u Srpskoj za troškove grijanja
Izvor: ATV
23.02.2023.
16:20
Podijeli:
Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima u Republici Srpskoj za troškove grijanja. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu za BiH iznose 50 miliona evra, od čega je 33% za Republiku Srpsku.

Ovom Odlukom se propisuje način realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima kroz dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu.

„Cilj raspodjele ove finansijske pomoći jeste ublažavanje negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize, a Odlukom se propisuju uslovi za dodjelu finansijske pomoći, način prikupljanja i obrade podataka, način dodjele sredstava, način praćenja i izvještavanja o realizaciji paketa energetske podrške“, pojašnjavaju iz Vlade Srpske.

Raspoloživa sredstva za finansijsku pomoć za troškove grijanja za ugrožena domaćinstva u Republici Srpskoj biće podijeljena sa brojem korisnika, nakon procesa utvrđivanja konačnog broja korisnika ove finansijske pomoći, odnosno sačinjavanja spiskova na osnovu evidencija nadležnih institucija. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu za BiH iznose 50 miliona evra, od čega 33% za Republiku Srpsku.

Energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima smatraju se korisnici prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite, korisnici prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite, nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke Vlade, borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencija Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i lica starija od 65 godina čija mjesečna primanja po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj.

Za prve četiri kategorije energetski siromašnih ugroženih domaćinstava na osnovu već postojećih evidencija, o korisnicima prava spiskove će u narednom periodu sačiniti centri/službe za socijalni rad, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, dok će za petu kategoriju, odnosno lica starija od 65 godina čiji mjesečni prihod po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske raspisati javni poziv. Domaćinstvo koje ispunjava uslove za ovu vrstu finansijske pomoći po više osnova moći će da ostvari pravo po jednom osnovu, a finansijska pomoć se dodjeljuje po domaćinstvu, odnosno jednom članu domaćinstva koji ispunjava uslove., а Одлуком се прописују услови за додјелу финансијске помоћи, начин прикупљања и обраде података, начин додјеле средстава, начин праћења и извјештавања о реализацији пакета енергетске подршке“, појашњавају из Владе Српске.

Расположива средства за финансијску помоћ за трошкове гријања за угрожена домаћинства у Републици Српској биће подијељена са бројем корисника, након процеса утврђивања коначног броја корисника ове финансијске помоћи, односно сачињавања спискова на основу евиденција надлежних институција. Укупна планирана средства за ову намјену за БиХ износе 50 милиона евра, од чега 33% за Републику Српску.

Енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима сматрају се корисници права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите, корисници права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите, незапослени борци од прве до пете категорије млађи од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке Владе, борци од прве до пете категорије старији од 60 година, који се према ажурираним подацима из евиденција Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазе у стању социјалне потребе, као и лица старија од 65 година чија мјесечна примања по члану њиховог домаћинства не прелазе износ од половине најниже плате дефинисане у јануару 2023. године у Републици Српској.

За прве четири категорије енергетски сиромашних угрожених домаћинстава на основу већ постојећих евиденција, о корисницима права спискове ће у наредном периоду сачинити центри/службе за социјални рад, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске, док ће за пету категорију, односно лица старија од 65 година чији мјесечни приход по члану њиховог домаћинства не прелазе износ од половине најниже плате дефинисане у јануару 2023. године у Републици Српској, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске расписати јавни позив. Домаћинство које испуњава услове за ову врсту финансијске помоћи по више основа моћи ће да оствари право по једном основу, а финансијска помоћ се додјељује по домаћинству, односно једном члану домаћинства који испуњава услове.

Пратите нас на друштвеним мрежама | Facebook | Instagram |
Подијели...
Извор
АТВ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!