Правила лијепог понашања
Лијепо васпитање говори о нивоу нечије културе, али данас је слабо распрострањено. Међу ученицима треће године Крушевачке Гимназије спроведена је анкета и чак 3% испитаника не зна да дефинише бонтон. Ријеч бонтон је француског поријекла и буквално преведено значи добар тон. Бонтон означава правила лијепог и пристојног понашања у... Види све