САДРЖАЈ И УСЛУГЕ ПОРТАЛА “БИЛЕЋА ONLINE“

Портал “Билећа Online“ својим корисницима омогућава коришћење и приступ различитим садржајима који укључују Интернет вијести, фото галерије, агенцијске вијести и услугу претраживања садржаја.  Коришћење садржаја омогућено је у складу са овим условима коришћења. Портал “Билећа Online“ задржава право укидања и промјене изгледа, садржаја и услова коришћења портала “Билећа online“  као и свих сервиса и подстраница које су саставни дио Портала “Билећа Online“, без обавезе претходне најаве.

Билећа Online неће преносити вијести из категорије “црна хроника”!

КОМЕНТАРИ ЧИТАЛАЦА 

Читаоци могу да коментаришу вијест и изнесу своје мишљење у погледу објављене вијести. Приликом уписивања имена за објављивање коментара на вијести објављене на порталу “Билећа Online“, корисник је дужан да се придржава сљедећих правила о објављивању коментара:

Није дозвољено постављати, објављивати, упућивати на, нити преносити било који садржај који:

1) повријеђује, лишава или угрожава ауторска имовинска или морална права, жиг, пословну тајну или друга права интелектуалне својине, или права на приватност и заштиту личних података било ког трећег лица;

2) повријеђује или подстиче било које понашање које би могло да представља кршење било ког важећег прописа или би представљао основ за утврђивање грађанске одговорности;

3) је преваран, обмањујући, неистинит;

4) је намијењен дјеци или који се може сматрати намењеним дјеци, у складу са одредбама закона о заштити дјеце на Интернету;

5) је увриједљив, порнографски, вулгаран или клеветнички;

6) промовише дискриминацију, нетолеранцију, расизам, мржњу, узнемиравање или злостављање било ког појединца или групе;

7) је насилан или претећи или промовише насиље или радње које представљају пријетњу према било ком лицу или ентитету;

8) промовише незаконите или штетне радње или супстанце.

Ми задржавамо право да у сваком тренутку, без претходног обавјештавања, уклонимо или онемогућимо приступ било ком садржају и налогу по нашем утврђењу, за који се утврди да представља кршење одредаба или да је на други начин штетан за портал “Билећа Online“.

Не може се објавити лични писани запис, запис лика и запис гласа „без пристанка лица чије ријечи, глас односно лик садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице”, такође „ни без пристанка онога коме су намјењени, односно онога на кога се односе, ако би објављивањем било повријеђено право на приватност или које друго право тог лица”.

Не смије се модификовати, прилагођавати, неовлашћено приступати порталу “Билећа Online“ или модификовати други сајт на начин којим би се трећа лица могла довести у заблуду о његовој повезаности са “Билећа Online“.

Не смију се постављати, хостовати или преносити “нетражене” мејлове, смс поруке или спам поруке, вируси или кодови који имају деструктивну природу.

Редакција портала “Билећа Online“ задржава право избора коментара који ће бити објављени, као и право ускраћивања коментара. Редакција портала “Билећа Online“  нема обавезу образлагања одлука везаних за ускраћивање коментара и њихово објављивање. Не објављују се коментари који представљају коментар других (већ објављених) коментара, као ни полемике између коментатора, осим у случају другачије процјене редакције портала “Билећа Online“.

Коментари читалаца су искључиво њихови лични ставови те не представљају ставове портала “Билећа Online”

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 

Портал “Билећа Online“ може прикупљати извјесне информације аутоматски генерисане или обезбијеђене од стране посјетилаца или корисника нашег портала “Билећа Online“  (у даљем тексту: подаци о корисницима). Подаци о  корисницима могу укључивати и информације које се могу индивидуално идентификовати у односу на одређено лице (ИП адреса), као и збирне информације о корисницима.

Портал “Билећа Online“ поштује анонимност и приватност својих корисника.
Портал “Билећа Online не прикупља  личне податке корисника.

COOKIES 

“Cookies” су информације сачуване на вашем хард диску које служе бољем функционисању портала “Билећа online”. Портал “Билећа Online” се не служи “cookies”-има за чување личних података, стога је ваша приватност увек загарантована.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ WЕB СТРАНИЦЕ

Портал “Билећа Online“ садржи и податке и информације као и везе до других Интернет  страница креираних од стране трећих лица (линкови) које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати. Портал “Билећа Online“ нема надзор над наведеним подацима и информацијама  или другим Интернет страницама те се у потпуности одриче сваке одговорности везане за садржај на Интернет страницама креираним од стране трећих лица.

Портал “Билећа Online“ није одговоран за садржај страница оглашивача на порталу “Билећа Online“  као ни за било какву штету насталу рекламирањем на Порталу “Билећа Online“.  Пословни однос између оглашивача и корисника на порталу и изван портала “Билећа Online“ искључиво се заснива на пословном договору оглашивача и корисника те портал “Билећа Online“  није одговоран за било какву могућу штету произашлу из таквог пословног односа.

ЛИЧНА, АУТОРСКА И ДРУГА ПРАВА 

Уколико сматрате да садржај објављен на порталу “Билећа Online“ повређује Ваше лично, ауторско или друго право или интерес, у сваком тренутку можете захтијевати објаву одговора или исправке, односно отклањања наводне повреде. Обавјештење о евентуалној повреди, односно Ваш одговор или исправка, мора да садржи опис, врсту и природу неистинитости, непотпуности или нетачности преноса садржаја, односно друге повреде, те локацију (тј. URL адреса) или друге информације довољне за идентификацију предметног садржаја, као и инструкције за његово отклањање.

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!