Привреда

Огњен Куљић: Стручним радом и домаћинским односом правимо позитивне билансе

Благовремена испорука електричне енергије је само први од задатака на листи. Скраћење времена трајања прекида, смањење броја рекламација, праћење и надзор над варијабилним трошковима, неки су од наших циљева. А кроз политике нашег менаџмента усвојили смо обавезу унапређења одговорности према квалитету и животној средину у свакодневном процесу рада.

Херцеговина се са разлогом доживљава као простор одакле долази велики дио произведене струје у Републици Српској, али то не значи да је због тога посао онима који су задужени за дистрибуцију струје на том простору лак. Територијално велик простор, са становништвом које је распршено и проријеђено, велики је изазов за Електро-Херцеговину, која има пет теренских јединица; Требиње, Невесиње, Билећа, Гацко, Лјубиње и теренска локација у Берковићима као испостава у склопу Радне јединице Билећа. Огњен Куљић је на челу Електро-Херцеговине и говори о свим захтјевима који посао у том предузећу носи.

Ефикасно управљање дистрибутивним системом и квалитетно снабдијевање потрошача приоритети су пословања Електро-Херцеговине. Колико успјевате да испуните зацртане циљеве?

Ми скупа чинимо заокружен систем производње и дистрибуције електричне енергије, и као такви унутар Матичног предузећа чинимо Републику Српску енергетски независном

Ви сте дистрибутивно предузеће које послује у специфичним условима у погледу величине простора који покрива и броја потрошача. Поред изузетно захтјевног кршевитог терена, великих наноса снијега, проблем представљају и пожари у љетном периоду. Колико средстава се троши за одржавање мреже?

– Електро-Херцеговина највећим дијелом остварује приход од мрежарине за коју је цијену одредила Регулаторна агенција за енергетику Републике Српске. Од наших прихода један дио иде на плате запослених, а сва слободна или расположива финансијска средства иду у сврху квалитетног и доброг одржавања мреже, које је заиста неопходно с обзиром на чињеницу да је највећи дио далековода рађен 70-их година и свакако да су прилично дотрајали и неопходна је њихова реконструкција. Из тога разлога не можемо говорити колико у одређеним ексцесним ситуацијама, које су чињеница на нашем простору, трошимо средстава јер нама сва средства служе у сврху обезбјеђења што квалитетнијег снабдијевања потрошача електричном енергијом. Висина средстава у значајној мјери зависи и од поступака Јавних набавки, који најчешће због жалби једноставно пролонгирају одређену набавку роба, радова или услуга. Али, у датој проблематици која се тиче квалитетног одржавање мреже наш највећи ресурс у тим и свим другим приликама су наши запослени, који заиста у обично тешким, некад и нехуманим условима, излазе на терен како би отклонили кварове на мрежи и обезбиједили стабилно напајање електричном енергијом. То је оно што управа Електро-Херцеговине цијени и награди у складу са могућностима.

Тек на на другом мјесто можемо да ставимо пословно-финансијске показатеље. Како је Електро-Херцеговина окончала 2021. годину?

– Електро-Херцеговина је прошла и још увијек пролази кроз период транзиције и прилагођавања новој организацији и систематизацији као и новом начину функционисања уопште. Позната је чињеница да је завршен пројекат реорганизације дистрибутивних предузећа, који је проведен успјешно, а уз подршку консултанта и добром вођењу пројекта од стране пројект менаџмента одређеног испред Матичног предузећа, као и чланова пројектног тима из Електро-Херцеговине и управе предузећа.

Од наших прихода дио иде на плате запослених, а сва слободна или расположива средства иду у сврху квалитетног и доброг одржавања мреже

У периоду реорганизације значајан дио радника узео је стимулативне отпремнине са накнадом за економско социјално збрињавање, а чему је претходило доношење Програма оптимизације броја запослених у дистрибутивним предузећима и Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско-социјално збрињавање радника. Финансијски терет је поднијела Електро-Херцеговина, тако да је нарочито оптерећујућа била 2020. година, која је поред пандемије подразумијевала значајне трошкове који су издвојени за сврхе оптимизације радне снаге и та година је завршена са негативним резултатом у висини од 2.7 милиона КМ. У трогодишњем електроенергетском билансу, Електро-Херцеговина је планирала губитак и у 2021. години, али одговорним, преданим и домаћинским односом успјели смо се стабилизовати и финансијски показатељи су бољи те смо 2021. завршили са добити, односно, позитивним финансијским резултатом.

Колики су тренутни губици на мрежи и шта је горући проблем?

– Електро-Херцеговина је релативно мало предузеће у односу на остала дистрибутивна предузећа и учествујемо са око седам одсто дистрибуисане електричне енергије у РС. Некада су ти губици били заиста велики, чак и преко 20 процената. Међутим, дугогодишњим улагањем у мрежу и побољшањем квалитета у снабдијевању и смањењем техничких губитака ми смо данас једно од најбољих дистрибутивних предузећа у погледу губитака на мрежи и показатељи за 2021. годину кажу да губици износе 8,48 одсто, у односу на одобрене губитке од стране Регулатора који су 10,54 процента. Наравно, постоје мјесеци када премашимо одобрене губитке, али овде прије свега говоримо о кумулативним губицима за 2021 годину. Са овим резултатима смо задовољни, пошто су они знатно испод оних које је прописао Регулатор. Тенденција је да се и даље врши континуирано праћење и даље смањење губитака.

Електро-Херцеговина пролази кроз процес транзиције, прилагођавамо се доброј европској пракси гдје је снабдјевач у потпуности одвојен од дистрибуције.

Колико инвестиција сте имали у протеклом периоду и какви су планови за 2022. годину?

– Када говоримо о инвестицијама, редовно, сваке године, од властитих средстава издвајамо од два до два и по милиона марака, зависно од реализације самих поступака Јавних набавки, а што се може очекивати и у 2022. години. У будућности нас чека значајан инвестициони циклус, а за који очекујемо да ће се покренути са завршетком тарифног поступка који је неопходно покренути, по сили закона, у 2022. години. Последњи тарифни поступак је био 2016. године, тако да је он неминовност и реалност, јер свједоци смо да долази до значајног повећања цијена роба, радова и услуга на тржишту, а и интенција је да се иде у повећање личних примања запослених што се и види из повећања цијене рада са првим јануаром ове године. Дакле, значајно су промијењене околности у односу на оне прилике када је Регулатор одредио висину мрежарине, а која представља основни извор прихода Електро – Херцеговине, те очекујемо да ће Регулатор уважити објективне околности пословања и одредити нову цијену.

Може ли Електро-Херцеговина да одговори на захтјеве за све већим капацитетом да се инсталирају постројења из обновљивих извора енергије, посебно соларни и вјетропаркови?

– То је заиста занимљиво питање јер је експанзија, прије све изградње малих соларних електрана на подручју Херцеговине због великог броја сунчаних дана. Имамо планове који су у вези изградње малих соларних електрана, јер дајемо електроенергетску сагласност на прикључење на нашу дистрибутивну мрежу и за сада немамо одређених проблема, нити сматрамо да ћемо их имати у будућности, јер су инвеститори соларних електрана у обавези да воде рачуна о квалитету мреже и да израде квалитетне трафо станице и далеководе ако је то потребно. Што се тиче великих соларних електрана, као што су соларна електрана која је планирана у Невесињу од 60 МW, у Требињу од 73 МW, у Билећи од 60 МW као и вјетроелектрана Гребак у Невесињу са инсталисаном снагом од око 66 МW, оне се прикључују на мрежу Електропреноса БиХ.

Пожари током љета, јака олујна невремена, кише, велика пражњења, то је само мали дио онога с чиме се сусрећу наши запослени

У којој мјери су реорганизација система Електропривреде и усвојени циљеви интегрисаног менаџмента утицали на резултате пословање?

– Имамо политике и циљеве интегрисаног система менаџмента које су усвојене и оне се одржавају и континуирано побољшавају, а све у складу са захтјевима стандарда који се односе на дистрибуцију електричне енергије. Циљеви су подређени остварењу Политике интегрисаног система менаџмента и остварењу потпуног задовољства корисника, запослених и свих других. Неки од основних циљева Електро-Херцеговине су свакако потпуна реализација Плана пословања предузећа и благовремена испорука електричне енергије, континуирани рад на побољшању планирања одржавања како би се смањио број непланираних прекида у испоруци електричне енергије. Али и скраћење времена трајања прекида, смањење броја рекламација, праћење и надзор над варијабилним трошковима. Посебно би истакао, а усвојено је кроз наше политике и циљеве интегрисаног система менаџмента, је обезбјеђење и континуирано праћење унапређења одговорности према квалитету и животној средину у свакодневном процесу рада.

Да ли је прелазак продаје и наплата на Дирекцију у саставу Матичног предузећа, вама олакшао пословање и каква је сарадња са матичним предузећем?

– Електро-Херцеговина пролази кроз процес транзиције, што сам већ напоменуо, прилагођавамо се доброј европској пракси гдје је снабдјевач онај који је у потпуности одвојен од дистрибуције. Нећемо имати међусобну повезаност. Данас, када послујемо у оквиру Холднига, истичем добру и коректну сарадњу са Матичним предузећем гдје смо заједнички учествовали у реализацији многобројних пројеката од значаја за Електро-Херцеговину и могу рећи да је Електропривреда данас носилац и стуб развоја привреде Републике Српске.

До именовања на позицију директора Електро-Херцеговине били сте на веома одговорним позицијама у производном предузећу електричне енергије, колики су вам корисна искуства из РиТе Гацко у смислу побољшања пословања и координације?

– РиТЕ Гацко и Електро-Херцеговина су по врсти дјелатности различити, али су дио истог система, тако да примјена искустава стечених на претходном радном мјесту гдје сам вршио функцију извршног директора је значајна. Ми скупа чинимо заокружен систем производње и дистрибуције електричне енергије, међусобно смо повезани, наслоњени једни на друге и као такви унутар Матичног предузећа чинимо Републику Српску енергетски независном. Колико је то значајно, најбоље говоре последња дешавања гдје је цијена електричне енергије на берзи и у свијету знатно порасла и сигурно да није енергетске независности, Република Српска не би била нимало у завидној позицији бар што се тиче електричне енергије.

Подијели...
Извор
THE PRESTIGE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!