Потврђена првостепена пресуда генералу Младићу. Одбачене све жалбе
Жалбено вијеће Механизма за кривичне судове у Хагу изрекло је некадашњем команданту Генералштаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу другостепену пресуду, којом га је осудило на казну доживотног затвора. Другостепена пресуда изречена је након што је размотрена жалба на првостепену, којом га је 2017. године Хашки трибунал осудио на... Види све
Завршена школска настава у Републици Српској
Школску 2020/2021. годину с успјехом је данас завршило 86.041 ученика основне школе те 36.476 ученика средње школе у Републици Српској, саопштено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске. Наталија Тривић, министар просвјете и културе Републике Српске упутила свим ученицима основних и средњих школа, наставницима, руководству школа и ваннаставном... Види све
Награђени најбољи билећки ученици
Начелник општине Билећа Веселин Вујовић организовао је пријем за најбоље ученике из Билеће. Даница Радмиловић и Милош Милићевић, ученици генерације у двије Основне школе добили су лаптопе, док је најбоља ученица у Средњошколском центру, Јулија Куреш добила новчану награду. „Ова награда нам много значи. Значи нам да неко цијени... Види све
Адвокат из Србије тврди: Прва тужба због бомбардовања осиромашеним уранијумом стигла у Брисел
Прва тужба против НАТО-а због оболијевања изазваног послије бомбардовања СР Југославије осиромашеним уранијумом стигла је у Брисел у сједиште Алијансе и тај процес нико не може да заустави, изјавио је адвокат Срђан Алексић. Он је навео да су пресуде у корист војника у Италији пробиле лед, те да добија... Види све
Данас коначна пресуда Младићу
Жал­бе­но ви­јеће Ме­ха­ни­зма за кри­вичне су­до­ве у Ха­гу да­нас ће обја­ви­ти ко­начну пре­су­ду ге­не­ра­лу Рат­ку Мла­дићу, не­ка­даш­њем ко­ма­ндан­ту Гла­вног шта­ба Вој­ске Ре­пу­бли­ке Српске, ко­ји је првос­те­пе­ном пре­су­дом Ха­шког три­бу­на­ла осуђен на доживо­тну ка­зну за­тво­ра. Као што се и очеки­ва­ло, дру­гос­те­пе­на пре­су­да Мла­дићу иза­зва­ла је ра­зличите реа­кци­је, при­је све­га у... Види све