Забрањено објављивање података о зараженим и оним који су у изолацији Забрањено објављивање података о зараженим и оним који су у изолацији
Агенција за заштиту личних података у БиХ објавила је рјешење којим се надлежним органима на свим нивоима власти у БиХ забрањује објава података о... Забрањено објављивање података о зараженим и оним који су у изолацији

Агенција за заштиту личних података у БиХ објавила је рјешење којим се надлежним органима на свим нивоима власти у БиХ забрањује објава података о особама позитивним на коронавирус као и за оне којима је одређена самоизолација.

Налаже се надлежним органима да одмах уклоне и блокирају личне податке о особама које су позитивне на коронавирус као и особама које поштују одређене мјере изолације и самоизолације, чији подаци су јавно објављени.

Агенција је донијела Рјешење на основу члана 40. став (1) тачка а) Закона о заштити личних података и члана 61. Закона о управи рјешавајући по службеној дужности у предмету утврђивања законитости јавног објављивања личних података особа које су позитивне на корона вирус те особа које се налазе у изолацији и самоизолацији због пандемије вируса корона.

У образложењу овог рјешења се наводи да је “Агенција за заштиту личних података у БиХ је на основу сазнања да поједини надлежни органи у БиХ, објављују личне податке о особама позитивним на вирус корона, као и особама којима су одређене мјере изолације и самоизолације због пандемије вируса корона, покренула поступак за утврђивање законитости такве обраде личних података”.

Наиме, Агенција је запримила упит грађана у коме се истиче да је Кантонални штаб цивилне заштите Кантона 10, објавио личне податке особа којима је издата наредба о изолацији и самоизолацији, иако велика већина није кршила наредбу.

Као доказ наведеном, достављен је примјерак објављеног списка с личним подацима 238 особа. Према садржини достављених доказа, Управа за инспекцијске послове Кантона 10 објавила је “Попис особа у изолацији на дан 21.03.2020. године” у којем су наведени лични подаци свих особа којима је наређена изолација и самоизолација. Предметни списак садржи личне податке о имену, презимену, години рођења, граду/мјесту, земљи из које је дошла особа, датуму почетка изолације, броју телефона.

Осим тога, неки други надлежни органи као у Требињу, Коњицу и Челићу на исти или сличан начин су објавили спискове особа које су позитивне на вирус корона, као и особа којима је одређена изолација или самоизолација.

Агенција је у проведеном поступку утврдила да су “надлежни органи који дјелују у ванредној ситуацији у вези с пандемијом вируса корона, јавно објавили личне податке особа које су позитивне на вирус корона као и особа којима су одређене мјере изолације и самоизолације, а које нису прекршиле издате наредбе”.

Закон о заштити личних података представља основну легислативу која непосредно одређује обраду личних података. Сходно члану 1. Закона, његов основни циљ је да свим особама на територији БиХ, без обзира на њихово држављанство или пребивалиште, осигура заштиту људских права и основних слобода, а нарочито право на приватност и заштиту података у погледу обраде личних података који се на њих односе. Према члану 3. Закона, лични подаци значе било коју информацију која се односи на физичку особу која је идентификована или се може утврдити идентитет особе, док подаци који откривају здравствено стање спадају у посебне категорије личних података, поручили су из Агенције.

Истим чланом Закона је прописано да је контролор сваки јавни орган, физичка или правна особа, агенција или други орган који самостално или с другим води, обрађује и утврђује сврху и начин обраде личних података на основу закона или прописа, док обрада личних података подразумијева било коју радњу или скуп радњи које се врше над подацима, било да је аутоматска или не, а посебно прикупљање, унос, организовање, похрањивање, прерађивање или измјену, узимање, савјетовање, коришћење, откривање преносом, ширење или на други начин омогућавање приступа подацима, сврставање или комбиновање, блокирање, брисање или уништавање.

Дакле, Надлежни органи на свим нивоима власти у БиХ, укључујући ентитетске и кантоналне штабове цивилне заштите и други органи који дјелују у ванредној ситуацији у вези с пандемијом вируса корона су контролори, који врше обраду личних података особа које су позитивне на вирус корона те особа којима су одређене мјере изолације и самоизолације. Чланом 4. став (1) тачка а) Закона, прописан је принцип који обавезује контролора да личне податке обрађује на правичан и законит начин, што подразумијева обраду личних података на основу законског прописа који се примјењује у одређеној области и да је обрада неопходна за остваривање сврхе која се жели постићи, стоји у саопћењу.

Подаци о здраственом стању грађана спадају у посебну категорију личних података и као такви имају и посебну мјесто у Закону о заштити личних података.

Чланом 9. став (1) Закона, забрањена је обрада посебних категорија личних података, осим изузетака прописаних у ставу (2) истог члана Закона, којим је у тачки г), регулисано да је обрада посебне категорије личних података дозвољена ако је то од посебног јавног интереса или у другим случајевима прописаним законом. У овим случајевима закон мора садржавати конкретне одредбе о адекватним механизмима заштите, истиче се у саопћењу.

Заштита личних података не спријечава надлежне органе да предузимају мјере и активности у борби против пандемије вируса корона. Међутим, на надлежним органима је да и том приликом осигурају закониту обраду личних података. Јавно објављивање личних података особа које су позитивне на коронавирус те особа којима су издате наредбе о изолацији и самоизолацији, а која не крше издате наредбе, не може се оправдати јавним интересом. Нарочито се не може оправдати објављивање података на начин као што су то поједини јавни органи учинили, поручили су из Агенције.

Објављивање података о свим особама која су под мјерама може нарушити повјерење у здраствени систем. Да би се пацијент обратио љекару и са њим подијелио информације, које се тичу његовог здравственог стања, потребно је да буде увјерен да ће те информације љекар чувати као професионалну тајну и да неће бити употријебљени ни у једну другу сврху осим у коју су прикупљени, тј. за лијечење. Сама могућност да околина у којој живи пацијент може доћи до ових информација може особу одвратити да се обрати стручној особи. То неповјерење може имати за посљедицу, када су у питању преносиве болести, до ширења болести на друге особе чиме је битно угрожен и јавни интерес да се спријечи ширење болести.

Осим тога, објављивање личних података о особама које поштују издате наредбе о изолацији и самоизолацији, може довести до њихове стигматизације од шире друштвене заједнице и у крајњем случају до насиља и атака на живот.

Имајући у виду наведено, Агенција је утврдила да јавно објављивање личних података особа које су позитивне на вирус корона и особа којима су одређене мјере изолације и самоизолације, а оне нису прекршиле издате наредбе, није у складу са принципом правичности и законитости из члана 4. став (1) тачка а) Закона.

Против овог рјешења није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред Судом БиХ у року од 60 дана од дана достављања рјешења, наводи се у саопћењу Агенције за заштиту личних података у БиХ.

Извор:МОНДО

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *