Поражавајући подаци о кориштењу интернета у Републици Српској Поражавајући подаци о кориштењу интернета у Републици Српској
Поражавајући подаци о кориштењу интернета у предузећима у Српској Предузећа у Српској имају приступ интернету, али тек нешто више од половине има интернет страницу,... Поражавајући подаци о кориштењу интернета у Републици Српској

Поражавајући подаци о кориштењу интернета у предузећима у Српској

Предузећа у Српској имају приступ интернету, али тек нешто више од половине има интернет страницу, док их само 23 одсто путем интернета прима наруџбе за производе и услуге, а тек 2,5 одсто шаље наруџбе електронским путем.

Подаци о употреби ИКТ у предузећима у Републици Српској изнесени су у Приједлогу стратегије развоја електронске управе РС за период 2019-2022. година.

Према истраживању обухваћених предузећа у 2018, 40,3 одсто запослених лица користи интернет у сврху посла којим се бави, што је повећање од 13,3 одсто у односу на претходну годину.

У стратегији се наводи да је статистичко истраживање показало да 64,6 одсто анкетираних предузећа има израђену интернет страницу. Употреба ИКТ (кориштење рачунара, приступ интернету и посједовање интернет странице) је најзаступљенија код предузећа из области инфромисања и комуникација, док је најмања заступљеност ИКТ код предузећа која се баве саобраћајем, складиштењем и везама (46,7%).

„Рекламе на интернету у 2017. години плаћало је 17,6 одсто предузећа, 23 одсто их је примало поруџбине за производе и услуге путем веб-сајта, апликација или путем електронске размјене порука, док је 2,5 одсто предузећа слало наруџбе на исти начин“, наводи се у статегији.

Највећи број ИКТ стручњака који имају способност да развијају, одржавају и управљају ИКТ системима запошљавају велика предузећа (19,6 одсто). У 80,4 одсто анкетираних предузећа, ИКТ функције најчешће обављају спољна лица.

Посматрајући предузећа која запошљавају ИКТ стручњаке, њих 41,9 одсто организовало је обуку за стручњаке, док је њих 35,7 одсто организовало обуку за остале запослене у предузећу, а која се тиче унапређивања ИКТ вјештина.

Неповјерење у е-услуге јавне управе

У Стратегији се наводи да већина предузећа не користи постојеће е-услуге због компликованих процедура, безбједности података, али и законских обавеза достављања докумената у папирном облику.

„Са друге стране, већина предузећа наводи да користи само оне е-услуге на које их обавезује закон. Може се закључити да иако грађани и предузећа разумију и користе предности ИКТ, њихово разумијевање и прихватање концепта е-управе није у јасној корелацији са степеном кориштења интернета, што је у највећој мјери проузроковано релативно ниским степеном развоја е-услуга намијењених грађанима“, наводи се у стратегији.

И грађани недовољно користе е-услуге

У протеклих годину дана услуге јавне администрације за добијање информација са интернет страница користило само 18 одсто интернет популације, 8,2 одсто за преузимање службених образаца и 14,9 одсто за слање попуњених образаца.

Грађани генерално, недовољно користе е-услуге (банкарске е-услуге, куповина, туристичке е-услуге) усљед недовољног степена развоја таквих услуга, као и мањка повјерења у такве е-услуге.

Истиче се и да већина грађана која користи интернет никада нису користили е-услуге јавне управе.

Грађани у проценту мањем од 20 одсто користе рачунар да би нешто научили или стекли нове вјештине,док расте куповина путем интернета.

Стратешки циљеви

У стратегији се наводи да ће визија развоја е-управе Републике Српске од 2019–2022 бити реализована координисаним дјеловањем свих органа јавне управе у три приоритетне области развоја е-управе: ИКТ инфраструктура, е-услуге и људски ресурси.

За сваку од наведених приоритетних области дјеловања, утврђени су стратешки циљеви.

„За сваки дефинисани стратешки циљ утврђен је сет оперативних циљева и мјера. Истовременом и посвећеном реализацијом идентификованих мјера у свакој од приоритетних области, даће се снажан подстицај за убрзани развој е-управе у Републици Српској, а од динамике њихове реализације, зависиће и брзина кориштења опипљивих резултата за кориснике е-управе: грађане, привредне субјекте и органе јавне управе Републике Српске“, наводе у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Додају да разлози доношења ове стратегије проистичу, прије свега, из препознатих потреба корисника услуга јавне управе: привредног сектора и грађана Републике Српске, али и захтјева појединих органа јавне управе који су имали прилику да искуствено спознају бенефите дигитализације пословања и услуга.

Стратешки циљеви развоја е-управе од 2019 до 2022.

Стратешки циљ за ИКТ инфраструктуру: Успостављен ефикасан, јединствен систем управљања ИКТ инфраструктуром, чији капацитети испуњавају техничке, пословне и безбједносне стандарде развоја е-управе,

Стратешки циљ за е-услуге: Успостављен интероперабилан, кориснички оријентисан и економски одржив процес дигитализације јавних услуга,

Стратешки циљ за ИКТ људске ресурсе: Запослени у органима јавне управе који посједују потребне компетенције и ресурсе за рад, одговорни су носиоци развоја е-управе.

Извор:CAPITAL

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *